Tema

tirsdag 14.09 2021

Avskilsgudsteneste for Bjørn Leinebø:

Takka av for lang og solid presteteneste

tirsdag 31.08 2021

Desse skal konfirmerast til helga

Det vert konfirmasjonsgudstenester i Herøy kyrkje, Indre Herøy kyrkje, Leikanger kyrkje, Gursken kyrkje og Larsnes kyrkje no til helga.

onsdag 25.08 2021

Desse skal konfirmere seg i Herøy frikyrkje komande helg

tirsdag 10.08 2021

Erhard Hermansen om FNs klimarapport:

- Vi har drive rovdrift på skaparverket for lenge

Den siste rapporten til FN sitt klimapanel har rysta og uroa mange, mellom dei generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen. No oppmodar han til handling - og det straks.

onsdag 21.07 2021

Markerer 22. juli:

Kyrkjeklokkene ringer - to opne kyrkjer i Herøy

Torsdag 22.juli midt på dag vil alle kyrkjene i landet ringe med kyrkjeklokkene som ei av fleire markeringer av at det er 10 år sidan terrorhandlinga i regjeringskvartalet og på Utøya. Det er tilfelle i både Herøy- og Sande-kyrkjene deltek i markeringa.

søndag 11.07 2021

Bekymra for framtida til prestegarden på Larsnes

Soknerådet og ordføraren i Sande er bekymra for framtida til den gamle, ærverdige prestegarden på Larsnes.

tirsdag 18.05 2021

Nynorsk salmeskatt kan opplevast i Fosnavåg

Torsdag 20. mai vert det framføring av ein nynorsk salmeskatt i Herøy kyrkje; "No stig vår song".

søndag 16.05 2021

Fellesrådet i Sande ber om meir pengar

Fellesrådet og kommunedirektøren i Sande er i dialog om ei sak som kan føre til at kyrkja i Sande får meir pengar.

torsdag 13.05 2021

Vikarprest-jobb lokka Solfrid frå Austlandet tilbake til Leine-bygda:

– Det er godt å vere heime igjen

Sjølv om Solfrid Leinebø Seljås har levd halve livet på Austlandet, føler ho seg framleis heime i oppvekstbygda på Leine. Dette året er ho sokneprest i Herøy.

fredag 23.04 2021

Reglar for kyrkjelege samlingar

Samfunnet vårt vart opna litt meir 16. april, og vi kan igjen ha samlingar i kyrkjene våre!

torsdag 01.04 2021

Annleis kyrkjepåske i år også

torsdag 25.03 2021

Han blir ny sokneprest i Gursken og Sande sokn

Møre bispedøme ser ut til å ha lukkast i jakta på å finne sokneprest Sigmund Bjerkvik sin etterfølgjar.

torsdag 11.03 2021

Flyttingar og datoar er klare:

Slik påverkar koronaen årets konfirmasjonar

Den norske kyrkja i Herøy overlèt i år til heimane å velje om dei vil ha vår- eller haustkonfirmasjon.

mandag 08.03 2021

Historisk gudsteneste i Herøy kyrkje:

To store hendingar, med kvinner i alle ledd

Herøy kyrkje sin aller første diakon, Ragnhild Danbolt Øygard, vart vigsla av biskopen søndag. Dessutan vart Solfrid Leinebø Seljås innsett som sokneprest-vikar. Og ikkje nok med det; heile festgudstenesta var leia av kvinner!

lørdag 06.03 2021

Historisk diakonvigsle

Søndag føremiddag blir det festgudsteneste i Herøy kyrkje når Herøy får sin fyrste diakon! Dette blir markert med ei vigslingshandling i familiegudstenesta.

søndag 14.02 2021

Leinebø: – Det har vore ei rik tid i Herøy

Sidan 2010 har Bjørn Leinebø vore prest i Herøy, ei tid som no er omme. Formidling av den kristne bodskapen vil han likevel halde fram med, også som pensjonist.

lørdag 13.02 2021

Pensjonert «rockeprest» frå Ørsta, Rolf Schanke Eikum, vikarierer i Herøy kyrkje:

– Eg er vel det ein kallar for ein splint. Eg har vore litt her og der.

Den 69 år gamle presten som blir å sjå i Herøy kyrkje fram mot sommaren har glimt i auge, trenar fleire gongar i veka og er tidlegare kjend som «rockeprest» på Malakoff. Møt Rolf Schanke Eikum.

ANDAKTEN

Fastelavn

- Vi veit at fastetida først og fremst har med den komande høgtida å gjere. Korleis skal vi førebu oss til påske i år?

mandag 01.02 2021

Utfordrande oppgåve å finne nye prestar:

Slik løyser dei prestesituasjonen i Herøy og Sande framover

Å finne nye sokneprestar til Herøy har vist seg å vere utfordrande. Det reknar ein med blir tilfelle i også i leitinga etter arvtakar for pensjonert Sande-prest Sigmund Bjerkvik.

søndag 10.01 2021

Dagboknotat frå Bernt Støylen i Wales i 1885:

... ho mor sit vel og sturer og lengtar etter den vidfarige sonen hennar skal koma seg tilro ein kvan stad og inkje fara soleis kring verdi som Jerusalems skomakar

Hausten 1885 var biskop Bernt Støylen (1858-1937) ferdig cand. teol. og tok til på praktikum.

onsdag 06.01 2021

Informasjon i høve ny nedstenging:

Kyrkjene i Herøy og Sande

onsdag 30.12 2020

Dette er historia bak preikestolen i Leikanger kyrkje

Det er frå presten på preikestolen kyrkjelyden er van med å få høyre den glade bodskapen. Men også sjølve preikestolen har ein bodskap. Den bodskapen er det ikkje like lett å få med seg utan å kjenne litt til bitar av religions- og kyrkjehistoria. Mange unge har nok undra seg over dei merkelege figurane og dei framande orda på preikestolen.

onsdag 25.11 2020

Åtvarar mot redusert vedlikehald

Å redusere vedlikehaldet av kyrkjebygg og gravplassar er ei dårleg løysing, slår kyrkjeverje Marit Sævik Leinebø fast.

torsdag 19.11 2020

Vinden velta gravstøttene

Den sterke vinden har kolva gravstøtter på Flusund.

mandag 28.09 2020

Lyser ut prestestillingar i både Herøy og Sande før jul:

– Dei har gode spor å gå i

Det blir etter kvart no to ledige prestestillingar i vårt nedslagsfelt, og i dette høvet har vi utfordra prost Ingeborg Matre til å gjere opp status for korleis rekrutteringsarbeidet skrid fram.

onsdag 02.09 2020

Kvamsøyfolket takka Bjerkvik

Mange møtte opp på preike søndag i anledning Sigmund Bjerkvik sin siste «opptreden» i Kvamsøy kapell.

søndag 21.06 2020

Bjerkvik gir seg som prest

Soknsprest Sigmund Bjerkvik sluttar til hausten.

onsdag 17.06 2020

Vanleg drift av kyrkjegardane