tirsdag 25.01 2022

Planlegg ny UNGfestival:

Vil ikkje vente til hausten

Ungdomen har «sett livet på vent» lenge nok, synest Herøy ungdomsråd, som no er i gang med planlegginga av den første UNG-festivalen sidan 2019.

Herøy kommune:

Har 385.000 ståande til «etablerartilskot»

Bjarne Kvalsvik ber om politisk drøfting om signalbygget frå 1957:

– Må ta stilling til Borga

Det er på tide å ta stilling til kva ein skal gjere med Borga – no som bygget ikkje lenger er eigna som barneskule, meiner varaordførar Bjarne Kvalsvik, som meiner det må skje snarast mogleg.

Skal innom alle bygdene:

Gode innspel på Kvamsøya

Formannskapet – i rolla som planutval – skal i år innom alle bygdene i Sande. Torsdag starta ein med ei synfaring på Kvamsøya.

Skipskompetanse prosjekterer ny skjelfiskebåt

Det er endå fleire selskap med tilknyting til vår region som er involverte i skjelhaustaren til Tau Tech i Ålesund.

Tolv nye smittetilfelle i Herøy måndag

Måndag kveld melde Herøy kommune om i alt tolv nye positive covid-19-tilfelle. - Det er framleis den yngre del av befolkninga som testar positivt, skriv kommunen.

Sparebank 1 Søre Sunnmøre med kjempegåve til Herøyhallen:

– Dette er noko alle treng

Med éin million kroner i sponsormidlar frå Sparebank 1 Søre Sunnmøre, er det ikkje noko tvil: Det blir nytt sportsgolv og tribune i Herøyhallen.

mandag 24.01 2022

Litt for tidleg ute med hamnestøtte til Herøy

Fylkeskommunen vil gje utdjupingsprosjektet i Fosnavåg hamn 2,5 mill. kr i støtte, under føresetnad av oppstart i første kvartal i år.

Metizport har endeleg fått seg klubbhus, og i helga innvigde dei lokala:

– Dette trengde vi, slik veksten har vore

E-sporlaget Metizport gjer seg i desse dagar klar for eliteserien i fleire dataspel. Det kan dei no endeleg gjere i eigne klubblokale i Myrvåg.

Først i Norge med pant på emballasje

No kan kundar som kjøper Lofoten Makrell i tomat pante og tene pengar på dei tomme boksene, samtidig som dei gjer ein innsats for miljøet.

Aftenposten med større sak:

«Brølende Lam», vaksinemotstand og fatalt smitteutbrot i Herøy

Aftenposten har vore på besøk til Søre Sunnmøre og laga sin større artikkel om det ikkje ubetydelege koronautbrotet som starta i Herøy i slutten av november.

Bemanningsselskapet HPR får fleire eigarar

- No kan vi tilby bemanningstenester til fleire kundar i fleire bransjar, seier dagleg leiar Frank-Levi Kvalsund.

Fleire råd ber om utbetring av vegkryss

Sande ungdomsråd gjer det i ein uttale klart at ein snarast råd må utbetre forholda ved Hallekrysset ovanfor Larsnes sentrum.

søndag 23.01 2022

13 nye smittetilfelle i Herøy i helga:

– Det kan verte krevjande å oppretthalde fullgode kommunale tenester

Søndag kveld melder Herøy kommune om til saman 13 nye smittetilfelle laurdag og søndag. Kommunedirektør Trond Arne Aglen ventar krevjande tider framover med tanke på sjukefråvær.

Hytteeigar reagerer mot kommunen

Åse Kvernberg Sætre, busett i Hønefoss, reagerer på krava Sande kommune no stiller på Mikkelholmen.

Har opna påmeldinga til UKM i Herøy

Fritt ord:

Konsekvensene for sjøfolk i kystfarten

– Behovet for livbergande førstehjelp på gamleskulen er akutt

Styret for Gjerdsvika treningssenter, som held til i kjellaren til eldste delen av Gjerdsvika skule, ber på nytt om hjelp frå eigaren av bygget.