fredag 21.09 2018
2

Klage på Gjøneset-dispensasjon

Fylkesmannen klagar på vedtaket frå Sande kommune.

Valdtektsdømd får saka opp på nytt

Litauaren som er dømd i tingretten for overfallsvaldtekt, får ny behandling i tingretten etter saksbehandlingsfeil.

Kopperstad ut av SSIKT-styret, Goksøyr inn:

Skulda for å drive politikk

Herøy-rådmann Olaus-Jon Kopperstad er ein av tre rådmenn som går ut av SSIKT-styret etter skuldingar om politisk spel.

Hauststormar er ikkje uvanlege

For ikkje mange år sidan var det ein vintersesong der det bles med kuling og storms styrke annakvar dag. Seinare har vi fått kalde og meir tørre sesongar, og høvesvis lite vind.

Velkommen til gards

Dei snakkar om han på gata, på butikken, og rundt borda på kafeane. Han er tema ved kjøkenborda rundt om i landet. Dei snakkar om han i Stortinget og i regjeringa.

4

Takka Erhard med storslått fest

– Vi kjem til å sakne han

1. september gjekk Erhard Hermansen offisielt inn i stillinga som ny generalsekretær i Norges kristne råd. Men ikkje før han hadde fått seg ein heidundrande folkefest!

Vil ha gangbrua ved hotellet

Fylkeskommunen er ikkje samd i plasseringa av gangbrua over Fosnavåg hamn.

Vil kutte bussruter på Gurskøya

Ettermiddagsruta Leikong-Voldnes er ei av bussrutene som samferdselsavdelinga vil kutte.

2

Sandsøy og Voksa grendalag:

«Messe for framtidstru»

Dei samlar fleire lokale næringskrefter og inviterer til open dag med informasjon, dialog... og nysteikte fiskekaker!

3

Fem damer har starta barneforeining på Kjeldsund

– Veldig populært så langt

Like før sommaren gjekk fem damer frå Myrvåg saman om å stifte barneforeining i indre Herøy. Dette var eit tilbod fleire tydelegvis hadde sakna.

2

Markerer verdsdagen for psykisk helse i Fosnavåg

Stort fellesarrangement

– Vi er nøydde til å auke fokuset på vår psykiske helse. Den må bli like naturleg å snakke om som vår fysiske helse.

– Må vise at vi bryr oss

Fleire av Sande-politikarane etterlyser framtidssatsing.

Sande-økonomien framleis uoversiktleg:

– Vi treng nøkkeltala

Sande-politikarane er usikre på den økonomiske stoda i kommunen, og ber difor om meir presise rapporteringar.

Interkommunalt samarbeid ikkje enkelt for Sande kommune:

– Må utnytte potensialet

Sande-politikarane er framleis ikkje heilt sikre på kvar kommunen står når det gjeld interkommunalt samarbeid.

5

Tok inn hjelpelause piggsvinungar

Puppy, Pigly og Puffy kunne ha fått ein tragisk skjebne, om det ikkje hadde vore for Isabella og Victoria.

torsdag 20.09 2018

Dømd for fart og køyring utan førarkort

Den unge mannen, som aldri har hatt førarkort, vart teken ti gongar bak rattet.

Landsverk Sande inviterer Vaagen på kaffiprat

– Vi ønskjer å ha eit godt naboskap, heiter det i ein invitasjon frå Lena Landsverk Sande til sin kollega i Sande.

Møter Spjelkavik på laurdag

Laurdag brakar det laust i Herøyhallen, med ny trenar og mange nye spelarar på Bergsøy-laget.