mandag 06.04 2020

Store problem med inneklima:

Må stengje to etasjar ved Borga

Kommuneoverlege i Herøy kommune, Kristian Gottliebsen, har gjort vedtak om at underetasje 1 og 2 ved Bergsøy skule, Borga, må fysisk stengjast av.

I gang med 10 på topp

Årets «10 på topp» i Herøy vert gjennomført også i år, men med nokre forholdsreglar for å unngå koronasmitte.

søndag 05.04 2020

Fallgard får 400.000 kroner til strandrydding: Greier neppe å bruke så mykje

Koronaproblematikken vil truleg føre til at «Fallgard» ikkje kan rydde så mykje som dei har fått pengar til.

– Sterkt beklageleg at Nordic Resort vart skrinlagt

Ordførar Bjørn Prytz skulle gjerne sett at resortanlegget i Torvika vart realisert, men er klar på at kommunen ikkje kunne strekkje seg lenger.

For tidleg med klage frå Tømrerprosjekt

Tømrerprosjekt er enno ikkje part i saka og har dermed heller ikkje klagerett.

Sceneparken vil koste kommunen 6,13 mill. kroner

For Herøy kommune vil kostnadane med Sceneparken bli ein god del lågare enn det som nyleg kom fram i Vestlandsnytt.

Mange nyttar korona-tida til å pusse opp

– No vil alle måle

Tilsette ved Kuling, Cash & Carry og Byggtorget seier alle det same: Dei har merka auke i førespurnadar etter måling og verktøy dei siste vekene.

lørdag 04.04 2020

Kvamsøy-artisten LIZZ er ute med ein heilt ny singel:

– Har investert mykje i låten

LIZZ, aka Lisabeth Brekke Sylthe frå Kvamsøya, slapp i førre veke ein heilt ny låt. I ei tid der mykje er usikkert for Kvamsøy- artisten, var det eit lyspunkt for ho å sleppe ein song som på fleire vis har kosta mykje.

«Sandstorm» gir problem i Gjerdsvika

Sist veke tok Sande kommune kontakt med Kystverket etter at det vart meldt om problem med sand som fauk frå nordre deponi.

Ferjene blir gratis for passasjerar:

Innfører nytt system for billettering på ferjene

Frå og med måndag skal all betaling på fylkesvegferjene i Møre og Romsdal skje gjennom skiltgjenkjenning. Samstundes blir det nye prisar.

Høg restskatt for herøyværingar

Herøyværingane må i år betale mykje meir restskatt enn folk flest her i fylket.

Må ty til mellombelse kriseløysingar ved mannskapsskifte:

Folk står lenger om bord

Korona skaper store problem for reiarlaga i samband med mannskapsskifte. Olympic-direktør Bjørn Kvalsund kallar situasjonen dramatisk.

Korleis er stemninga blant dei eldre på Myrvåg omsorgssenter?

– Fint, etter forholda

Sjølv om situasjonen er lite ønskjeleg, held dei eldre på Myrvåg omsorgssenter seg ved godt mot under koronakrisa. No har dei kome i gang med iPad og Skype for å halde kontakt med sine kjære.

fredag 03.04 2020

Ein ny dugnad

Vi veit ikkje kor lenge vi må leve med ekstraordinære tiltak for å stoppe eller bremse smitten av koronaviruset. Men vi veit at det går over, og at vi på eit tidspunkt kan vende tilbake til eit meir normalt liv.

Ber om krisepakke på 50 milliardar

Maritimt Forum Nordvest fryktar korona-krisa skal ta knekken på delar av den maritime næringa. No ber dei regjeringa og Stortinget om 50 milliardar kroner.

Ny utsetjing for saka om rådhustilbygget:

– Det er snakk om ein betydeleg kostnadssprekk

Herøy kommunestyre klarte heller ikkje denne gongen å ta ei avgjerd i saka om det planlagte tilbygget til rådhuset.

Fredagens politiske behandling av Larsnes Mek. sin nye plan:

- Skulle vi gjere det slik at Larsnes Mek. droppar satsinga, tør eg nesten ikkje tenkje på konsekvensane

Eit samla formannskap sa fredag ja til framlegget til ny reguleringsplan for Larsnes Mek. Verksted.

Korona – ein trussel mot demokratiet

Det at heller ikkje publikum kan delta på møta, er i utgangspunktet eit lovbrot. Her har vi ein alvorleg trussel mot lokaldemokratiet, skriv redaktør Endre Vorren i denne vekas leiar.