mandag 16.07 2018

Gjennombrot for Havyard-selskapet MMC First Process

Leverer sin fyrste fabrikk for ombordbroduksjon

Havyard-selskapet MMC First Process skal levere sin aller fyrste fabrikk til ombordproduksjon.

fredag 13.07 2018
4

Næringslivet lokalt jublar etter mange års kamp for gjennomføring:

No brakar det laust med Gjerdsvika hamn

I desse dagar startar hamneutbygginga i Gjerdsvika, kostnadsrekna til rundt 90 millionar kroner. Arbeidet skal vere ferdig til 1. september 2019. Lokalt er det stor jubel og begeistring i samband med oppstarten.

Mindre trafikk på Larsnes-ferjesambandet

Både i juni og resten av første halvår har det vore mindre trafikk på Larsnes-sambandet.

Held fram utryddingsarbeidet

Satsar på å bli ferdig i år

I september vart noregshistorias største enkeltutbrot av plantesjukdomen pærebrann oppdaga i Herøy og Sande. I august held ryddinga fram for fullt.

3

Heilårsdrift på Sandefisk – med frisk satsing på ungdom og rekruttering:

Full fart på det lokale fiskemottaket!

På Sandefisk på Sandshamn er det fullt køyr også i sommarferien. Båtar ligg i kø ved mottaket for levering av til dels store fangstar med lange og brosme.

Til sist:

"Slåtten"

Dei fleste motorar går veldig fint på full fart. Menneske-motoren toler også full fart veldig lenge, men ikkje for lenge.

Tettare samarbeid gjennom politiråd

Sande og Herøy har no oppretta politiråd og gått inn i ei formell avtale med Møre og Romsdal politidistrikt.

2

Fire tilbydarar for lensmannskontoret i Herøy

– Alle nord for Herøybrua

Med fire aktørar som har interesse for å huse det nye lensmannskontoret ventar no politiet på endelege tilbod som kjem i starten av august. Alle tilbydarane er nordanfor Herøybrua røper lensmannen.

2

Ny trenar og nye spelarar for Bergsøy handball

Trippelsignering

Bergsøy Handball har signert to spelarar og ein ny trenar. Trenaren er Thomas Buchardt og dei unge talenta er Markus Buchardt og Håkon Tømmerdal Forberg.

Påpeikar kritikkverdige forhold innanfor psykiatrien

Herøy kommunen har ikkje nok ressursar til at pasientane innanfor psykiatri kan ivaretakast på ein god nok måte.

3

Hærverk på gravstaden i Tjørvåg?

– Eg fekk nesten sjokk

Då Karen Jarnes skulle besøkje gravplassen i Tjørvåg fekk ho nesten sjokk då ho oppdaga kva som hadde skjedd med blomane som stod ved nokre av gravene.

Leiar

Kommunebarometeret bør vere ei rettesnor

2

Landbrukskontoret i Herøy, Hareid og Ulstein:

Har flytta til nye lokale

Landbrukskontoret i Herøy kommune har flytta frå sine tidlegare lokale til nye, meir moderne og opne lokale i det tidlegare Fristadbygget i Dragsund.

Politiet:

Truande og berusa mann på Eggesbønes

Torsdag klokka 16 tok politiet hand om ein mann i 50-åra som skal ha vore berusa og truande ved NAV på Eggesbønes. Mannen blei fjerna frå staden.

torsdag 12.07 2018
2

Fôrmangel herjar landbruks-Norge og er høgst alvorleg, men …

Enno ikkje kritisk lokalt

Situasjonen i Herøy og Sande er ikkje veldig prekær når ein kjem til fôrmangel, men det betyr ikkje at lokale krefter kan gjere grep. – Det er ei omfattande fôrkrise i Norge og Europa, fortel Britt Harøy.

Trafikk-kontroll i Fosnavåg - delte ut førelegg for mobilbruk

Torsdag ettermiddag hadde politiet trafikk-kontroll i Fosnavåg.

onsdag 11.07 2018
3

Forhistorisk åker på Leine

Hausten 2016 gjennomførte Universitetsmuseet i Bergen ei arkeologisk undersøking på Leine. Funna vitnar om ein aktivitet som strekkjer seg over lengre tid.

«Mamma, mamma! Nokon har drukna …»

Marita og Espen Gulbrandsen opplevde ein kvar forelder si største frykt, då sonen William (4) forsvann på badeland.