fredag 18.09 2020

Eit nytt parti:

"Det er så mange bekymra folk her i landet at halvparten hadde vore meir enn nok."

Sist eg skreiv i avisa gjorde eg greie for min heller tvilsame politiske karriere. Ved inngangen til eit valår veit vi nokså nøyaktig kva som skjer neste år.

Klar for offisiell opning av by- og bubilparken i Fosnavåg på laurdag:

– Septemberliv i «Våje»

Laurdag ønskjer Herøy kommune og Fosnavåg handelsforeining velkomen til offisiell opning av by- og bubilparken i Fosnavåg.

Hamnesaka: Vil vurdere alternative deponiløysingar – kan bli flytta frå Fosnavåg

Kommunedirektøren seier nei til det planlagde prosjektet på indre hamn, men stiller seg samstundes positiv om ein kan finne ei alternativ deponiløysing som gir same gevinst, men til ein lågare kostnad og risiko.

Dømd til tre års fengsel for grov valdtekt av mindreårige

Ein mann er i Søre Sunnmøre tingrett dømd til tre års fengsel for seksuelle handlingar med born under 14 år.

Korrona igjen påvist i Sande:

- Vi meiner å ha kontroll over situasjonen

Sjølv om det vart stadfesta eit nytt smittetilfelle i Sande 16. september, meiner krisestaben at situasjonen er under kontroll.

Fosnavåg må vere for alle næringar

Når Fosnavåg blir omtala, er det då sentrum og bykjerna ein meiner, eller også Eggesbønes og Mjølstaneset?

torsdag 17.09 2020

Blodraude tal bekymrar Herøy-politikarane:

Fryktar ein må bruke 25 millionar av sparepengane

Formannskapet i Herøy vil ha betre svar frå administrasjonen om kva som blir gjort for å sikre eit driftsnivå som samsvarar med budsjettet. Kommunedirektøren vil på si side ha ein slutt på rammekutta.

Gursken kyrkje har stått utan brannvarslarsystem i over 100 år. No har kyrkjeforeininga tatt grep

Denne veka har Gursken kyrkje fått installert eit etterlengta brannvarslarsystem. Rekninga er det kyrkjeforeininga sjølv som tek.

Korona:

Foreldre kritiske til matpakkekrav

Foreldre ved Hauemarkja barnehage ynskjer ei oppheving av koronarutinar på mat-handtering.

Vil akseptere litt støy på Koparstad

Kommunen vil fjerne krav som til no har sett stoppar for motocrossplanane på Koparstad.

onsdag 16.09 2020

Teken i 128 km/t - miste førarkortet

Ein ungdom på 19 år vart onsdag kveld fråteken førarkortet.

Ber Kvalsvik om å trekke lovlegkontrollen

Høgre og Frp meiner det vil vere unødvendig å plage fylkesmannen med ein lovlegkontroll av hamnevedtaket.

Nytt sjømerke kan trygge seglasen

Kystverket har fått oppmoding om betre merking utanfor Hallebygda.

Stadfestar funn av ILA-virus på oppdrettsanlegg

Mattilsynet har fått dei første resultata på prøver tekne ved Mowi sitt oppdrettsanlegg i Bjørlykkestranda i Vanylven, mellom fastlandet og Gurskøya.

Ekstraordinær koronahjelp til NAV Herøy og Vanylven

NAV Herøy og Vanylven får koronahjelp over statsbudsjettet for 2020 til å styrke den økonomiske rådgivinga.

Koronasmitte påvist i Sande

Sande kommune melder onsdag føremiddag at ein person i Sande har fått påvist positiv prøve, og er smitta av koronaviruset. Dette er det første smittetilfellet i Sande sidan tidleg april.

Laserkontroll i Gurskebotn

Tre forenkla førelegg vart fangsten for politiet då dei gjennomførte laserkontroll i Gurskebotn.

Rasvegen på Åram opna igjen onsdag kveld

Onsdag morgon gjekk det eit jordras over fylkesveg 5852 like ovanfor Åram stadion. Vegen opna igjen tidleg onsdag kveld.