fredag 12.07 2019

Vellukka samarbeidsprosjekt i Herøy:

Suksess med jobbkafe

Over halvparten av deltakarane har kome i arbeid eller i arbeidsretta aktivitet.

Kjetil Bollestad er ny administrerande direktør på Kleven Verft

Kjetil Bollestad er tilsett som administrerande direktør på Kleven Verft, og tek over etter Olav Nakken.

Ola Goksøyr byrja som turistførar i midten av 1950-åra:

"Ein av pionerane"

Ola Goksøyr byrja som turistførar i midten av 1950-åra. Då var dette med turisme noko heilt nytt både på Runde og elles i Herøy.

Undersøking:

"Trenarar, leiarar og foreldra har viktige roller for ungdommane"

Godt gammaldags hagesal i Huldal

2

Pensjonistforeininga Tine-Tunga kom for å oppleve Herøy:

Dette bør reiselivsnæringa i Herøy satse på, ifølgje dei

Det ser etter kvart ut til å vere brei semje, blant både næringslivsaktørar og folket, om at ein i tida framover skal satse på reiseliv i Herøy kommune. Spørsmålet i neste rekkje er naturlegvis, kva skal vi satse på og tilby dei tilreisande?

Kvalsvik saknar løysing for rørslehemma

Studie: Lite utkast av torsk ved garnfiske

Utkast av fisk er eit problem på alle hav, og ein reknar med at om lag 10 prosent av fangstane på verdsbasis blir kasta.

– Ein må snakke opp reiselivsnæringa i fellesskap

Utviklinga av reiselivet er i vinden om dagen, også i Herøy formannskap.

Usikre på båtturisme med alkoholservering

Formannskapet gir Vidar Hareide og Ole-Gunnar Sævik moglegheita til å teste ut konseptet med alkoholservering om bord i ein fiskebåt. Men fleire av politikarane var skeptiske.

Får godkjenning som lærebedrift

Bergslia barnehage har fått godkjenning som lærebedrift i barne- og ungdomsarbeidarfaget.

Tilbakeføring av lærlingtilskot på Søre

Opplæringskontoret for Søre Sunnmøre har tilbakeført 1.196.300 kroner i lærlingtilskot til medlemsbedriftene.

Kari Ristesund gleder seg over satsinga som er i emning på Sandsøya og Voksa:

– Kvamsøya må henge seg på

Inspirert av førre vekes gladnyheit om prosjektsatsinga for å skape tilflytting til Sandsøya og Voksa, kjem no Kari Ristesund med ei utfordring til sine eigne sambygdingar om ei tilsvarande satsing også på Kvamsøya.

Myrvåg-areal kan få ein ny sjanse

Kommunalt kjøp av næringsareal i Myrvåg kan likevel vere aktuelt.

Herøy kommune og rådmannen var meld til politiet, men:

Politiet har lagt vekk saka

Politiet har valt å leggje vekk saka mot Herøy kommune og rådmannen, då dei ikkje ser at det er rimeleg grunn til å undersøke om det har skjedd straffbare forhold.

Kommunalt tilsette dei verste fartssyndarane:

Ber om meir fartskontroll i Flusund

Herøy kommune vil oppmode politiet til å halde fleire fartskontrollar på Flusundvegen.

torsdag 11.07 2019

Kraftprisane fell

Kraftprisane har falle med 30 til 32 prosent grunna betre vassbalanse i Noreg.

Trond Arne Aglen i innspel - Pendlarbåten viktig for Sande

Fylkeskommunen bør vere ein sentral part i arbeidet med å sikre pendlarbåt-tilbodet i Sande.