mandag 20.05 2019

Dømd til fengsel for mishandling

Ein mann frå Herøy er dømd til 15 månaders fengsel, mellom anna for mishandling av eks-sambuaren.

3

Marin Teknikk med ny og lokal designkontrakt:

Skår Senior bygger ny kystsnurpar: - Spennande

Innan slutten av hausten 2021 skal Skår Senior vere klar med ein flunkande ny kystsnurpar. Marin Teknikk står for designet av båten.

lørdag 18.05 2019
2

Ny matavfallsordning – først i Herøy, så i Sande:

Den daglege dugnaden

«Kva i alle dagar er det SSR har funne på no då»?

Dei gamle bygdehusa våre

Medan dei gamle lags- og forsamlingshusa tidlegare gjerne var midtpunktet i bygda, der det kunne vere arrangement opp til fleire gongar i veka, har bruken av desse felles bygdehusa dabba av dei seinare åra, skriv redaktør Endre Vorren i denne vekas leiar.

Informerte om tvist på Skare

Teknisk sjef informerte om ein tvist som har oppstått mellom to naboeigedomar på Skare.

Tidkrevjande om Storehaugen

Det er ti år sidan reguleringsarbeidet for Storehaugen bustadfelt starta.

Fiskeriministeren: – Ta sommarjobb som fiskar

Nærings og fiskeridepartementet vil at ungdom mellom 12 og 25 år skal søke sommarjobb som fiskar.

3

Samarbeidar med fleire lokale aktørar:

Runde Miljøsenter rustar opp opplevingstilboda

Turistsesongen på Runde nærmar seg for alvor, og i den anledning har Runde miljøsenter, i samarbeid med fleire lokale aktørar, lansert konseptet «Møt sommaren på Runde».

fredag 17.05 2019

Søkjer støtte til legerekruttering

Herøy kommune ber igjen om hjelp frå staten til å styrke legetenesta i kommunen.

Forpostfekting i Sande om vindkraft

Det er ikkje beinkløyvd i Sande kva politikarane vil seie om ei lokal vindkraftutbygging.

2

Kommunestyret er uroa: Elevane er svakare i lesing

Fleire kommunestyrerepresentantar uttrykte bekymring då tilstandsrapporten for grunnskulen i Herøy vart lagt fram på sist møte.

21

Tradisjonell feiring i grendene våre:

Strålande feiring av nasjonaldagen

– Ver rause. Tolerer at naboen gjer ting annleis, at folk har anna bakgrunn enn oss sjølve.

Dei folkevalde i Herøy blir meir digitale

Teknologien skal gjere det lettare å vere politikar i Herøy.

Gir ikkje opp å få nyare ferje

Trass i at fylket si samferdselsavdeling vender tommelen ned, gir ikkje Sande kommune seg.

5

Bergsøy banka Blindheim: – Dei unge gir oss kamp om plassen

Med heile fire keeperar, og fleire ungdommar på bana tok Bergsøy ein sterk 5–0 siger mot Blindheim.

torsdag 16.05 2019
3

Godkjende detaljreguleringsplanen for Nerlandsøybrua:

– Er eigentleg ein milepåle

Det var med store smil kommunestyrerepresentantane i Herøy godkjende detaljreguleringsplanen for Nerlandsøybrua. Samtidig byrja diskusjonen om trafikktryggingstiltak og fartsgrense.

5

Ingrid Beate (20) fekk møte Solskjær: – Draumen er å trene eit herrelag på toppnivå

Som ein av fire grasrottrenarar i Norge fekk Ingrid Beate Smådal Hide frå Bergsøy IL sjansen til å reise til Manchester for å møte United-manager Ole Gunnar Solskjær. Etter turen sit 20-åringen att med mykje inspirasjon, som ho tek med seg på sin eigen veg mot toppen.

Alvorlege signal frå ungdomen

Sande kommune vil ta eit krafttak for ungdomen. Det trengst også, for ei fersk undersøking mellom ungdomen syner at dei trivst dårlegare og brukar meir og meir tid framfor ein skjerm.