onsdag 05.05 2021

Godt med mat:

Det ser lyst ut for lundefuglen på Runde

Denne sesongen ser førebels god ut for lundefuglen som held til på øya Runde i Møre og Romsdal, fortel fugleobservatør Ingar Støyle Bringsvor til NRK.

Samferdselsutvalet i fylket med vedtak:

Vil spleise på Goksøyr-toalett

Samferdselsutvalet opna denne veka for at fylkeskommunen i Møre og Romsdal kan vere med å delfinansiere eit nytt, offentleg toalett i Goksøyra.

Fleire vegstrekningar får midlar:

Kommunale vegar i Sande skal rustast opp

NTM-utvalet i Sande har konkludert. Det blir nytt dekke på fleire vegar.

Regjeringa med ny kondemneringsordning for offshoreskip:

- For lite treffsikker

- Vår fyrste vurdering er at innretninga dessverre vil begrense bruken og nytta av ordninga.

Grendelaget på Nerlandsøy vil ikkje akseptere ytterlegare forseinking

Skal sykle med makrell frå Selje til Gjerdsvika:

Humoristisk bevisføring for retten

Med å sykle frå Selje til Gjerdsvika vil dagleg leiar i Lofotprodukt skaffe seg eit sentralt bevis i den føreståande rettssaka mot Orkla.

Kommunalt næringsfond deler ut pengar:

Selskapet Ull-dorado eitt av fleire som får støtte

NTM-utvalet i Sande har gitt tilsegn om 200.000 kr i næringsstøtte.

Kommunestyret med vedtak:

Opprettar ny turnuslegestilling på Eggesbønes

Herøy kommunestyre vedtok torsdag å opprette ei mellombels stilling for turnuslege ved Herøy legesenter for perioden 01.09.21–28.02.22.

tirsdag 04.05 2021

Herøyværing bak stor Facebook-gruppe:

Kjempar for norske sjøfolk

– At vi har blitt eit ekstra talerøyr for norske sjøfolk og kampen mot internasjonalisering av norsk sektor, er heva over einkvar tvil. Vi kjempar for Norge som sjøfartsnasjon.

Moldskred Renovasjon har kjøpt eigedom:

Får base midt i kjerneområdet

Moldskred Renovasjon har kjøpt Ulmatec-eigedomen i Myrvåg. No har dei planane klare for vidare vekst.

Legg vekk Frøystadmyrane:

Vil ha større gravplass på Flusund

Gravplassmangelen på Bergsøy er prekær. Fleirtalet i Herøy kommunestyre vil legge vekk Frøystadmyrane som gravplassalternativ, og vil forhandle om meir grunn på Flusund.

Signerte avtale om kvelds og helgelegevakt i Hovdebygda:

– Eit korrekt vedtak

For Herøy er legevaktsaka no avgjort. Frå og med i sommar, 1. juli, må herøyværingar til Hovdebygda om ein må til legevakt på kveldstid, i helga eller på heilagdagar.

Ingen avtale om sonetilgang og kvotebyte:

Dramatisk for autoline

- Dette er svært dramatisk både for oss og for heile den norske autolineflåten.

Kontaktar fylket:

Veglys kan gjere hjorten lettare å sjå?

Ein privatperson har vendt seg til fylket om hjort på Drageskaret.

17. mai i Sande:

Pandemien gjer feiringa digital

Etter gode tilbakemeldingar i fjor, blir også årets 17.mai-feiring i Sande felles og digital.

Voldnes er framleis «Vålnes» på kartet:

– Ei form for «overgrep»

– Å døype staden/garden om til Vålnes, og dermed kutte banda til historia, er eit slags overgrep som vi ikkje finn oss i.

mandag 03.05 2021

Jon Aasen til rors:

Slik vert den nye brua frå fastlandet til Gurskøya

Tidlegare fylkesordførar Jon Aasen har teke over som styreleiar i Rovdefjordsambandet AS.

Meir arbeid til herøybåtar:

Rem Offshore med heile flåten i arbeid

Rem Offshore har inngått ein langtidskontrakt og er sikra arbeid til heile flåten ut året.