mandag 06.07 2020

Tannlegejobb og ferieminne lokka Ingvild (24) til Herøy frå storbyen:

– Ser fram til utfordringane

Fråflytting er støtt og stadig tema i avis-epistlar og politiske debattar. Dei unge flyttar frå bygd til by. For den nye Herøy- tannlegen Ingvild Drabløs er historia omvendt.

søndag 05.07 2020

Tida går:

Bergsøy blandakor

I 1968 vart mannskoret Havdyn på Bergsøya lagt ned. Det hadde då eksistert i over tretti år, med nokre få års avbrot.

Trond Arne Aglen vart takka av: – Det har vore ei fantastisk reise

Med blomar, eit innramma bilete og fine ord vart kommunedirektør Trond Arne Aglen takka av i Sande kommunestyre tysdag.

Sindre Slettestøl i Sande kommunestyre:

– Bør vurdere å bli medlem i friluftsrådet

Sindre Slettestøl (H) møtte positiv respons frå fleire hald då han i ein interpellasjon føreslo at Sande bør vurdere medlemskap i friluftsrådet.

Post berre annankvar dag

Alt tyder på at avisene vil kome opp i folk sine postkassar også i neste veke, sjølv om Posten frå då av berre går med post annankvar dag.

OPPDATERT! Jenta har fått att veska si!

Glad jente om bord og fekk att veska si

Avfallsplan for småbåthamner i Herøy er godkjend

10

Sju forskjellige nasjonalitetar var representert på Kjeldsund under «Ferie for alle» denne veka:

– Det er så gøy å vere her, samtidig får eg nye vennar

Denne veka samla fleire småbarnsfamiliar seg på Kjeldsund, ein av stadane der Røde Kors Møre og Romsdal i år arrangerer «Ferie for alle». Vi tok ein tur innom for å snakke med både dei ferierande og frivillige.

lørdag 04.07 2020
17

Laurdag samla det seg ei stor folkemengd på Rundebranden for å uttrykke sin motstand mot eit omstridt vindkraftanlegg:

– Skal eg nokon gong leggje meg i lenkjer, må det bli her

Det sa fylkespolitikar Ingrid Opedal (SV) på Rundebranden då ho, stortingspolitikar Sylvi Listhaug (Frp) og fleire kritiske røyster laurdag tala mot etableringa av havvind-parken Havsul 1.

Ordføraren svara om distriktstannklinikken på Larsnes:

– Vil heilt klart gi kostnadsauke

Sjølv om det i realiteten kan sjå ut som om at «toget er gått» i kampen om å behalde tannlegekontoret i Sande, meiner ordføraren det er grunn til å halde eit ekstra auge med situasjonen no som debatten har blussa litt opp.

Førebur seg på smittetopp i løpet av hausten

Smittevernoverlege Bjørn Martin Aasen ber folk førebu seg på ein langvarig koronapandemi.

Sande-politikarane signaliserte at dei vil sette samferdsel meir på dagsordenen:

– Må jobbe hardt politisk

Under både formannskapsmøtet og kommunestyremøtet i Sande på tysdag signaliserte fleire lokalpolitikarar at ein bør gjere meir i kampen for å få gjennomslag for Sande sine innspel i samferdselspolitikken.

Endeleg avslag om koronastøtte for Fosnavåg kino

Fosnavåg kino får ikkje kompensert inntektsbortfall som følgje av koronastenging.

Herøy kommune vil ha vurdert sikring ved Kvalsvikstranda

Røykutvikling frå hus i Fosnavåg laurdag morgon

Politiet og Møre og Romsdal 110-sentral melde laurdag morgon om reøykutvikling i eit bustadhus i Fosnavåg.

Leiar:

Koronaen tek ikkje sommarferie

Sommaren er her, også det som i tidlegare vart omtala som fellesferien. Det inneber i år – kort sagt – at vi kjem til å bli meir eksponerte for menneske som er koronasmitta.

fredag 03.07 2020

Cruise Service prøver framleis å finne den mest lønsame løysinga:

Kjempar for hurtigbåten

– Vi jobbar kontinuerleg for at dei skal bestemme seg for stoppestad i Fosnavåg.

Hareid skal ikkje kunne blokkere brannvernsamarbeid, meiner Ulstein-ordføraren:

–Vi vil sjølve bestemme

Ulstein kommune ønskjer, og håper å få til, eit større brannvernsamarbeid med Herøy som vertskommune.