fredag 13.12 2019

Halvert torskekvote i Nordsjøen

Fiskeriavtalen som Norge og EU fekk i hamn fredag betyr ei halvering av torskekvoten i Nordsjøen neste år.

Fiskebåtreiarar på årsmøte i Fosnavåg:

Avslutting på eit «magisk» fiskeriår

– For ti dagar sidan passerte vi ei nesten uoverkomeleg magisk grense for eksportverdi av norsk sjømat.

Kopperstad får tilbod om korttidskontrakt – Fleire ville byte han med Nørve

Herøy kommunestyre har bestemt seg for å tilby Olaus-Jon Kopperstad ein mellombels avtale fram til ny rådmann er på plass. Varaordføraren føreslo å byte han ut med ass. rådmann Andreas Chr. Nørve.

Vil diskutere Leine-Voldsund med fylket

Ordføraren vil møte fylkeskommunen for å gjere avklaringar om framdrifta til Leine-Voldsund.

torsdag 12.12 2019

Framleis raude tal, men:

Satsar på båt nummer to

Trass i at det ikkje har gått heilt etter planen, satsar Havøy kystfiske på enda ein snøkrabbebåt.

Myklebust Verft sende AKOFS Seafarer på prøvetur:

I rute med storkontrakt

Ein viktig milepæl for eit stort prosjekt blei nådd då AKOFS Seafarer kunne gå på sin fyrst prøvetur.

Havila har denne veka tatt full kontroll i Fjord1:

Fjord1-sjefen: – Ei anerkjenning

Per Sævik og resten av familien kjøpte denne veka seg opp i Fjord1 gjennom Havila Holding. No eig dei 66,5 prosent av aksjane og har full kontroll i selskapet.

Betring for legesituasjonen i Herøy

I løpet av våren vil det vere legar i alle dei sju fastlegeheimlane ved Herøy legesenter.

Røykutvikling om bord i Sulesund-Hareid-ferja

onsdag 11.12 2019

Etter fylkestinget sitt vedtak:

Fryktar for HVS-framtida

På kort sikt er tilboda ved Herøy vidaregåande skule i Fosnavåg berga. Men kva skjer på lengre sikt?

Budsjettframlegget berre med kosmetiske endringar:

Dystre budsjettinnlegg frå sandepolitikarane

Det var lite jubel og glede å spore då Sande-politikarane vedtok budsjettet for 2020. Tvert imot var det overraskande mange dystre innlegg frå dei folkevalde.

Må svare om FV18 Leine-Voldsund

Korleris har ordføraren tenkt å nytte pengane som kommunestyret har avsett til fylkesveg 18 Leine-Voldsund.

Ingen hadde promille over Drageskaret

Politiet gjennomførte i ettermiddag ein promillekontroll på Drageskaret. Av 40 kontrollerte var det ingen reaksjonar.

Grensestrid ved Stridestraumen

To huseigarar på Gjertneset krev at Herøy kommune må gjere om ei grensefastsetting som blei gjort i 2017 for to hustomter som blei utskilde ti år tidlegare.

Nær ein halv million til veglys

Nær ein halv million kroner vil Herøy kommune få i driftstilskot til veglys på fylkesvegar i 2019.

Nytt håp om miljøtilskot til hamna

Herøy kommune prøver på nytt å få miljøtilskot til opprydding på Fosnavåg hamn.

tirsdag 10.12 2019

"Natt-turen" blir innstilt

På grunn av vêrforholda blir nattrunda som byrjar frå Kvamsøya klokka 00:30 innstilt. Det melder Norled i ei driftsmelding tysdag kveld.

Bygdefolket markerte jubiléet i butikken og på grendehuset:

Flott 100-årsfeiring for Coop Moltu

Coop Marked på Moltu er 100 år no i 2019. Dette vart markert sist laurdag, 7. desember, både i butikken og på Moltustranda Grendahus.