onsdag 27.05 2020

Feil bruk av hasteparagraf

Kontrollutvalet i Sande meiner formannskapet i Sande burde ha venta med vedtak til kommunestyret skulle ha møte.

tirsdag 26.05 2020

NMK Sunnmøre må ha to ting på plass, og:

Vil gje full gass med gokart

NMK Sunnmøre varslar at dei vil drive vidare gokartbana på Leikongeidet, og samstundes vil dei opne for utleige av gokartar.

Tømrarlinja ved Herøy VGS bygger …

Hytte på Moltu-fjellet

På bestilling frå grunneigarlaget har tømrarelevane ved Herøy VGS snikra saman ei hytte som no vert sett opp nokre steinkast unna mørkevatnet på Moltu.

Nille legg ned – Gjekk med underskot

– Der var dessverre for låg omsetning i høve til kostnadane med å ha butikken.

Rekorden frå i fjor er allereie passert

Same kor mykje som blir fiska blir årets tobissesong den beste nokon gong målt i verdi.

Herøy Janitsjar har kjempa for scenepark i 30 år

Andreas Kvalsund: – Scena i Solparken var vår idé

Ikkje berre vil sceneparken vere økonomisk positiv for lokalt musikkliv. Han vil også gje ringverknadar både til handelsstanden, kulturlivet og kommunen generelt.

Klart for steg 1 ved Storehaugen

Om kommunestyret går inn for formannskapet si tilråding, vil ein no gå i gang med utbygginga av Storehaugen bustadfelt.

600 personar testa for korona

Det er gjennomført fleire hundre koronatestar i Herøy og Sande siste vekene. Resultatet er opplyftande.

Formannskapet vil støtte SAFAST og Rovdefjordsambandet:

– Står om øyane si framtid

Under førre vekes formannskapsmøte i Sande gjekk dei folkevalde inn for å kjøpe endå fleire aksjar i både SAFAST og Rovdefjordsambandet.

Første kvartal i år:

Berre Herøy med folkevekst på Søre Sunnmøre

Nye tal frå Statistisk Sentralbyrå viser ein fin folkevekst i Herøy i første kvartal 2020.

Første kvartal i år:

Berre Herøy med folkevekst på Søre Sunnmøre

Nye tal frå Statistisk Sentralbyrå viser ein fin folkevekst i Herøy i første kvartal 2020.

Satsar igjen på silderogn

Bortfallet av lodderogn har gitt eit kraftig lyft for silderogn på den globale marknaden.

mandag 25.05 2020

Roar Aasen beklagar utviklinga av hamneutdjupingsprosjektet:

Kan ikkje leve med ei slik løysing

Ei utdjuping etter reguleringsplanen vil ikkje gagne brukarane av Fosnavåg hamn med dei førsetnader som no ligg til grunn for prosjektet.

Nærmar seg endeleg avgjerd om Fosnavåg hamn-prosjektet:

Ny vurdering av setningstida

– Det einaste eg ser som utfordrande er setningstida. Samt det at Fosnavåg Pelagic ikkje kan bidra med like mykje som i 2016.

Larsnes-båt nominert til pris for første gang: – Det var på tide!

– Vi har bygd båt sidan 1996, og då var det på tide at vi vart nominert til ein pris. Det er fantastisk kjekt.

Sande ber om løyve til å forlenge avtalen med Aglen

Sande kommune er midt i ein krevjande situasjon. No håper dei på velvilje frå sine gode naboar i Herøy.

Sunnmørsbadet slit etter korona-krisa:

– Vi kan ikkje halde på stort lenger slik situasjonen er i dag.

– Vi kan ikkje halde på stort lenger slik situasjonen er i dag.

søndag 24.05 2020

Vil ta grep for å betre tilliten mellom politikarar, kommuneadministrasjon og næringsliv:

– Er viktig for vekst og utvikling

Tillitsundersøkinga i 2019 avdekka store samarbeidsproblem i Herøy. No vil formannskapet opprette felles arbeidsgruppe for å kome betre ut i 2021.