tirsdag 02.03 2021

Mållaus over statleg skipsbygging i Nederland:

- Kvifor skal vi vere meir katolske enn paven på dette?

- Vi er strengare ovanfor EU sine regleverk enn EU sjølv, og no må vi ta eit oppgjer.

Regjeringa går inn for «beskjeden skeivfordeling» av vaksiner:

Slik påverkar det Herøy: - Beklageleg, men vi må stole på fagfolket

Herøy-ordførar Bjørn Prytz er noko avmålt til regjeringa sin strategi om å skeivfordele koronavaksinane i landet. Han er likevel opptatt av at det er dei faglege vurderingane som skal vege tyngst. Kommuneoverlegen ser ikkje strategien som alarmerande og peiker på at det truleg ikkje får for store lokale konsekvensar.

Flusundbrannen under lupa til Åsted Norge komande måndag:

- Mange av spora har gått tapt

Måndag 8. mars sparkar TV 2 i gang med nok ein ny sesong av si suksess-satsing Åsted Norge. I sesongpremieren blir den tragiske dødsbrannen på Flusund i 2008 tema.

Fryktar ureining frå diesel-aggregat på næringstomt i Sande

Sande kommune hadde nyleg eit møte med Paul Anders Roppen som driv næring på næringseigedomen i Kvernhusdalen på Larsnes. Bakgrunnen er at det har blitt klaga på støy og luftforureining frå bruk av eit dieselaggregat på tomta.

Ny brønnbåtkontrakt frå Sølvtrans:

Ny Kongsberg-leveranse på Sølvtrans-båt

Kongsberg Maritime har fått kontrakt på levering av designen og utstyret til ein ny brønnbåt på 5000 m³ for Sølvtrans. Båten skal byggast ved Myklebust Verft.

Fyrste herøybåtane med kolmule

Både Kings Bay og Rogne er på veg mot Norge fullasta med kolmule.

– Verdas mest miljøvennlege ferjeselskap

Fjord1 auka omsetninga, men fekk ein nedgang i resultatet i 2020.

Fiskarlaget er svært bekymra over hamnesaka

Nok eit steinsprang ved Kvalsvikvegen

Fredag skal det ha vore nok eit steinsprang ved Kvalsvikvegen. Det skjer berre dagar etter nedfall av store isklumpar på vegen.

mandag 01.03 2021

Ikkje selskute til Tjørvåg denne sommaren:

- Dette vil eg ikkje vere ein del av

Arnfinn Karlsen vil halde seg vekke frå selfangst slik fangstinga blir driven i dag.

Tre månadar sidan kommunen lova strakstiltak ved Toftetun avlastingsheim:

– Tre månadar er vel lenge å bruke på ei såpass alvorleg sak som dette

– Kor lenge skal vi måtte kjempe og be på våre kne for at dei aller kjæraste vi har skal få det betre?

Vil ha karantene-innkvartering i brakker

Myklebust Verft har søkt Arbeidstilsynet om å godkjenne innkvartering av utanlandske arbeidarar som er i karantene.

Fylket har starta på Leinevegen:

Skal utbetre 100 meter

I løpet av april vil den smalaste biten av Leinevegen vere breiddeutvida i ei strekning på om lag hundre meter.

Opprykk i MMC First Process for Frank Edvard Vike

Frank Edvard Vike har teke steget opp og skal leie salsteamet i MMC First Process.

Desse eigedomane skifta eigar på ytre Søre i februar

søndag 28.02 2021

Formannskapet går inn for å etablere ei arbeidsgruppe som skal sjå på kaifinansiering:

– Må jobbe aktivt

Sjølv om Høgre uttrykte seg spørjande til ei arbeidsgruppe for finansiering av ny kai på Gjerdsvika hamn, gjekk dei som resten av formannskapet inn for å starte med forprosjektet til kaifinansieringa.

Tida går:

Siste butikken i Kvalsvika

Kvalsvika i september 1976. Åtte år etter at brua over søre Vaulen vart opna – og berre få dagar før kong Olav skal opne Herøybrua.

Dette er miljøtiltaka som Sande vil fronte i landbruket

Sande kommune har revidert sin strategi for spesielle miljøtiltak i landbruket.