fredag 18.01 2019

Exposed To Failure ute med ny låt:- Låten viser vi har utvikla oss

Det er fleire år sidan vi sist høyrde frå det lokale bandet Exposed To Failure, men no har dei omsider gitt ut ein ny låt.

1

«Linesøy»- forliset:

"Medan dei låg der, merka dei at noko var gale"

Ein januardag i storsildsesongen 1952 låg snurparen «Linesøy» og kasta vest for Grasøya. Silda var vanskeleg å fange, og «Linesøy» gjorde bomkast. Samtidig vart det problem med motoren i ein av notbåtane. Då bestemte dei seg for å bryte av fisket og gå til Fosnavåg for å reparere motoren.

Palmar Nygjerde fekk medalje for 50 år med innsats

Under julelunsjen på Dragsund Verkstedsenter fekk Palmar Nygjerde medaljen for lang og tru teneste.

3

Bokåret 2019

Mål: å Senke tempoet

Korleis ville du føle deg etter eit år med digital avrusing? Kanskje litt som barna på dette bildet? Djupt konsentrerte og likevel heilt avslappa … Det kan du finne ut viss du blir med på «Bok på veg» i 2019, ei fylkeskommunal satsing som folkebiblioteka i Herøy og Sande er med på.

– Eg vert provosert og sint

– Eg må gå midt i vegen og hoppe til sida når det kjem ein bil.

Heller trivselstiltak enn jektetilskot

Rådmannen vil prioritere trivselstiltak framom driftstilskot til Sunnmørsjekta.

2

Trafikklystrøbbel før misnøya på Nerlandsøya: – No må det snart skje noko

Som om ikkje torsdagens tjukke snøkave var nok, så fungerte i tillegg ikkje trafikklysa ved Nerlandsøybrua. Det skapte naturlegvis reaksjonar.

FAU stiller spørsmål om Larsnes skule

FAU på Larsnes stiller kommunen fleire spørsmål om skulen.

5

Nina startar eiga bedrift – ein tøff kamp etter å ha mista nær alt ho eigde

Nina Tangen Arnesen mista mykje då huset hennar brann ned på Kvalsund. Men gløden og engasjementet for hobbyen mista ho aldri. No satsar ho fullt ut i nyetablert bedrift på Skredestranda.

Langvarig tomtestrid i Gjerdsvika: – Vi har blitt overkøyrde

Etter ei synfaring godkjende NTM-utvalet i Sande planane for etablering av eit fritidshus i Gjerdsvika. Naboane klagar no på ei sak som kan ende på Fylkesmannen sitt bord.

Planen klar for Liset skule

Fylkeskommunen er på gli når det gjeld Liset skule.

Million-tilskot til gangbru

Vil kalle seg urettvist behandla om han ikkje får løyve

Georg Notøy meiner det vil skape presedens for forskjelsbehandling frå Fylkesmannen si side om han ikkje får lov til å etablere moloen han har søkt om løyve til på Nautøya.

Kommunale bustadfeltet på Moltustranda - dette er tomteprisen rådmannen tilrår

Formannskapet skal på fyrste møtet i det nye året vedta tomteprisar i Myrabakken bustadfelt på Moltustranda.

Leiar:

Viktig med openheit om demens

Nasjonalforeningen for folkehelsen anslår at rundt 80.000 menneske i Norge har sjukdomen demens. Talet vil truleg doblast i løpet av dei neste 20 åra.

torsdag 17.01 2019

Olympic Zeus på jobb til 525.000 kroner dagen:

Berre eit blaff i Nordsjøen

-Slike rater får vi nok ikkje sjå så ofte, i alle fall ikkje på ei stund.

4

Jobbar iherdig i gründer-valfag:

Her er elevbedriftene til 10.-klassingane ved YHU

– Akkurat no og i tida framover er vi tøffe businesskvinner.

Tepuric i tre nye år!

Bergsøy sin storscorar Franjo Tepuric har signert for tre nye sesongar.