Nytt frå Herøy-sokna

Påskehøgtida ligg bak oss, men vi er fortsatt i påsketida nokre veker til, iallfall i temaet for gudstenestene søndag etter søndag. Når det gjeld veret, så har vi kanskje hatt den beste påska på nokre tiår. Det er mykje å takke for.

TWEENS – samling i kveld Er du så heldig at du har ein 6. eller 7. klassing i huset ditt, eller kanskje du kjenner ein slik? Då kan du tipse om at det er klubb i kyrkja for desse i kveld. På fredag samlar vi alle tweensa (6. og 7. klassingar), - frå heile Herøy til klubb i kyrkjekjellaren. I kyrkjekjellaren har vi det kjekt med kvarandre, speler spel, biljard eller bordtennis, har det gøy i gymsalen eller spelar Xbox. Vi har alltid ei samling om temaet «Aldri Åleine». I kveld står dei vaksne leiarane klar til å ta imot mange kjekke 6. og 7. -klassingar til ei super samling i kyrkjekjellaren.

Gudsteneste i Herøy kyrkje og områdestemne på Kjeldsund. Dagen startar med ei gudsteneste i Herøy kyrkje. Nils Endre Eikeland frå NMS talar og det blir flaggborg, vakker song og musikk, dåp, søndagsskule og bøn. Etter gudstenesta er alle inviterte til Områdestemne på vakre Kjeldsund. Det blir ein kjekk dag med variert program og opplegg for heile familien. Det er «Knøtteleir» denne helga, og det blir m.a. arrangert «Misjonstivoli» med masse kjekke aktivitetar. Her blir det også sal av pølser og brus. For den som heller vil nyte ein god middag kan du få kjøpe det. Etter middag og god prat er det årsmøte for den som ynskjer og delta på det før dagen blir avslutta med ein variert misjonsfest. Alle er velkomne til gudsteneste og til Kjeldsund på søndag.

«Strålande Kick Off for Herøy Tensing» Med over 50 ungdomar samla til musikk, leik, mat, andakt og fellesskap så vart det ein flott start for Herøy Tensing på onsdag 19.april. Lurer du på kva Tensing er og om det kan vere noko for nokon du kjenner? Tensing er for både songglade, speleglade og danseglade! Men også for dei som liker det meir tekniske med lyd, bilde mm.

Frå hausten vil vi ha faste øvingar på onsdagskveldane i Herøy kyrkje. Herøy Tensing er for alle ungdommar frå 8.klasse og oppover. Ta kontakt med diakon Ragnhild Danbolt Øygard om du lurer på noko om Tensing, eller om du kan vere med å hjelpe til praktisk i høve Tensing-kveldane eller om det er noko anna du kan bidra med i høve Tensing-oppstarten i Herøy.

Konsert i Indre Herøy kyrkje Neste søndag 30.april vert det invitert til konsert i Indre Herøy kyrkje som er ei god og intim konsertkyrkje. Rolf Magne Tømte og fleire frå Knotten-familien har gått saman om ein variert og stemningsfull konsert.

Ledig stillingar i kyrkja Vi har to ledige stillingar for tida i Den Norske Kyrkje i Herøy. Det er prest og kateket/kyrkjelydspedagog. Kjenner du nokon som dette kan vere interessant å søke på, så må du gjerne tipse dei.

Årsmøte for Herøy sokn Torsdag 27.april vert det årsmøte for kyrkjelyden som høyrer til i Herøy kyrkje/sokn. Alle som er medlemar i kyrkja er velkomne til å kome på årsmøtet som gjev god innsikt i alle tilboda i lokalkyrkjelyden.

Gudstenester

Søndag 23. april Herøy kyrkje kl. 11.00: Felles Misjonsgudsteneste i høve områdestemne på Kjeldsund Predikant: Nils Endre Eikeland Liturg: Kjell-Roger Isene Musikk: Ann-Kristin Frantsen Dåp Offer: NMS – Det norske misjonsselskap

Søndagsskule

Frikyrkja kl. 11.00: Gudsteneste. Tale ved pastor Knut Magne Dalsbø. Musikk ved Gunnar Elveseter. Nattverd. Awana Søndagsskule. Kyrkjekaffi.

Andakt: Den gode gjetaren

Vi har feira påske og hatt skulefri og raude heilagdagar, men påsketida er ikkje forbi. Sjølve påsketida varer heilt til pinsa, men gjeld heile året, ja, for heile livet. Det som skjedde i påska er det heilt sentrale og grunnleggjande i den kristne trua.

Dette er tekstene for komande søndag, og eg oppfordrar deg til å ta deg tid til å lese dei før du les andakta: Esekiel 34, 11-16, Apg 2, 36-41, 1. Peter 2, 20-25 og Johannes 10, 11-18. Då Jesus for opp til Himmelen 40 dagar etter han hadde stått opp frå dei døde, var det viktig for han å forsikre læresveinane om at han ikkje kom til å la dei vere igjen på jorda åleine, som foreldrelause born, men at ein annan skulle kome i staden for han. Den heilage anden, Talsmannen, er ei usynleg kraft vi får del i ved dåpen, og som held trua på Jesus levande sjølv om vi ikkje ser han. Jesus er den gode gjetaren, og vi er sauene. Han lærte menneska korleis dei skulle vere mot kvarandre, og tok seg av flokken sin. Så gjorde han det han kom for, og tok vår straff på seg, slik av vi får kome til Himmelen. Dette er større enn vi kan fatte, for det gjeld ikkje berre alle andre, det gjeld også meg. Jesus døydde for meg, uansett kva eg har gjort. Alt eg treng, er å tru det og ta imot den ufatteleg store gåva som det er. Då vil det prege livet mitt her på jorda, vala eg tek og måten eg er mot andre menneske.

Det var i påskehøgtida, i det året Jesus vart spikra på korset. Jødar frå mange ulike land var samla seg i Jerusalem. Det var 10 dagar sidan Jesus for opp att til Himmelen, og læresveinane var redde. Då sende Jesus sende Den Heilage Ande til læresveinane, slik han hadde lova. Resultatet var at alle folk, med alle språk, forstod kva dei sa, og om lag 3000 menneske vart kristne denne dagen.

«Denne Jesus som de krossfeste, han har Gud gjort til både Herre og Messias», sa Peter. Jødane hadde venta på Messias heile livet, ettersom fleire profetar fleire hundre år tidlegare hadde sagt at han skulle kome. Då Peter sa desse orda, stakk det dei i hjarta, står det. Så spurde dei Peter: «Kva skal vi gjere?» Svaret var klart og tydeleg: «Vend om og la dykk døype i Jesu Kristi namn, så de får tilgjeving for syndene.» Det er ikkje dumt å kjenne stikk av dårleg samvit. Vi treng det for å vite kva som er rett og gale. Når vi kjenner dette «stikket», veit vi at vi gjer noko som er imot Guds vilje, og at han vil leie oss til å gjere det rette. Det er godt å ha Gud på laget, så ein kan snakke med han og få hjelp av han i kvardagen. Han gir oss fred som overgår all forstand, ei glede som varer og er sterk gjennom alt vi møter, og håp om evig liv etter døden. Alt dette treng vi i livet. Framleis god påsketid. La den få plass i livet og sette djupe spor.

Kyrkjelydspedagog

Karoline Husøy Kopperstad