Ulikt syn på å dele huset frå resten av prestegarden