– Ein dokumentasjon av eit miljø og ein epoke i norsk korhistorie