Kyrkjeverja med klar tale til politikarane – har sjølv sagt opp på grunn av stort arbeidspress

foto