Flott visitasgudsteneste – men alvorstynga visitasføredrag