foto
Det er mange som er delaktige i ei innsetjingsgudsteneste. Bak f.v.: Trusopplærar Silje Oksavik, kantor Ines Vatne, kyrkjetenar Annbjørg Frågodt, fellesrådsmedlem Karl Artur Vasstrand, kyrkjeverje Johanne Krogstadmo, fellesrådsmedlem Anker Hagen. Framme f.v.: Ministrant Edvard Brune Leikanger, ministrant Peter Fjørtoft Sandanger, prost Ingeborg Matre, sokneprest Ola Døhl, prestevikar Anton Heggvik, ministrant William Brune Leikanger, og ministrant Andrea Moltumyr. Foto: Håkon Vestnes

– Eg gjev han med dette kyrkja sitt brev …

Etter eitt år i sandekyrkja vart Ola Døhl omsider sett inn som sokneprest søndag.