Heile staben ute av spel – tøff situasjon for kyrkja