Tema

onsdag 15.09 2021

Vil ha betre merking på Rundefjellet

søndag 15.08 2021

Ville rydde i Runde hamn - Drog opp dekka med rein muskelkraft

Marko Polter i Herøy har éin viktig bodskap: – Skap den verda du sjølv vil leve i.

lørdag 14.08 2021

Lite hekking trass i mange lundefuglar på Runde

Det har vore godt med lundefugl i fuglefjellet på øya Runde på Sunnmøre. Trass i aktiviteten ser det likevel ut til at det blir ein laber hekkesesong.

onsdag 11.08 2021

Runde miljøsenter har vore godt besøkt i sommar:

God "førstesommar" for Opplev Runde

Opplev Runde, reiselivssatsinga til Runde miljøsenter, kan sjå attende på ein god sommarsesong. Leilegheitene har vore fullbooka og tilboda ved senteret har felle i smak for mange.

mandag 26.07 2021

Goksøyr camping:

Besøket eksploderte i juli

Etter mange stille månader i Goksøyra, har besøkstala teke seg kraftig opp i juli. Campingvert Knut Asle Goksøyr håper på mykje folk dei komande vekene, men ser fram til ei meir normalisert verd etter korona.

torsdag 15.07 2021

Grønt lys for breiband til Goksøyra

Utbygging av breiband til Goksøyra kan lysast ut med offentleg tilskot.

fredag 02.07 2021

Har opna iskiosk - vil samle folk ved hamna

No i fellesferien kan du få kjøpt kaffi, brus og is frå ei gammal sjøbu ved Runde hamn.

mandag 21.06 2021

Oppstart for spenstig hytteprosjekt:

Ut av startgropa for Runde Panorama

Runde Panorama har skote ut av startblokka med påska 2022 som planlagt målgang på fyrste etappe.

torsdag 17.06 2021

Tussa vil stoppe på Langeneset:

Goksøyra kan bli utan internett

Utlysinga av breiband til Runde vart stoppa, og Tussa vil ikkje bygge ut lenger enn til Langeneset.

søndag 13.06 2021

Spanderte pizza på naturbrukelevane

Som takk for innsatsen som naturbrukselevane ved Herøy vidaregåande har gjort med å fange mink i Herøy, spanderte Herøy- ordførar Bjørn Prytz pizza på klassa onsdag.

søndag 16.05 2021

Industrieventyret i Goksøyra: – Han jobba i fabrikken kvar einaste dag, frå morgon til kveld. Fabrikken var livet til far min

I 75 år produserte ein fabrikk i Goksøyra produkt ved hjelp av tare henta frå fjørene på Runde. Dette er historia om eit industrieventyr utanom det vanlege.

tirsdag 11.05 2021

Fylkeskommunen: - Dette er eit viktig og verneverdig kulturminne

onsdag 05.05 2021

Samferdselsutvalet i fylket med vedtak:

Vil spleise på Goksøyr-toalett

Samferdselsutvalet opna denne veka for at fylkeskommunen i Møre og Romsdal kan vere med å delfinansiere eit nytt, offentleg toalett i Goksøyra.

lørdag 01.05 2021

Dette selskapet skal filme i fuglefjellet på Runde

Selskapet Arctic Light har fått løyve til å filme i hekkesesongen på Runde.

tirsdag 20.04 2021

Nordsida av Runde får ny mobildekning:

Telia har opna ny stasjon på Runde

Nordsida av Runde har fått mobildekning frå Telia sin nye basestasjon på øya.

søndag 18.04 2021

Får dispensasjon for fugleregistreringar

Ingar Støyle Bringsvor kan halde fram med å drive fugleregistreringar innafor fredingstida for fuglelivet på Runde.

mandag 15.02 2021

Reiselivsprosjektet går inn i ny fase, og:

Vår region skal bli kyst-turistane sin favoritt

Reiselivsprosjektet for Ytre Søre Sunnmøre er på veg over i ein ny fase. Målsettinga er at vi i 2030 skal bli den mest populære opplevingsregionen langs kysten.

lørdag 13.02 2021

På rando-tur i havgapet

Kulde, klårvêr og kvite toppar lokkar skifolket til øyene. Vi tok turen til Runde for å prøve skiføret på fuglefjellet. Det var ei fantastisk oppleving.

fredag 18.12 2020

Kantor i Notodden, Sylke Feldhusen:

Tysk innflyttar gir ut bok med hovudperson frå Runde

Både dialekta og fleire lokale kjenneteikn frå Runde og Fosnavåg kjem til uttrykk når Sylke Feldhusen no gir ut sin debutroman «Lundefuglhjerte».

onsdag 02.12 2020

Opnar moglegheiter for at fylkeskommunen kan finansiere Runde-toalett

I Samferdselsutvalet onsdag diskuterte fylkespolitikarane toalettfasilitetar langs fylkesvegnettet i Møre og Romsdal.

onsdag 04.11 2020

Havsul 1-motstandarar aksjonerer i Ålesund

Aksjonsgruppa «Runde mot Havsul 1 vindkraftverk» inviterer torsdag til nok ein protestaksjon, og denne gongen har dei forsikra seg om at politikarane vil måtte lytte til deira bodskap.

søndag 18.10 2020

Breiband til Runde er forbi eit hinder til

Kommunen aksepterer vilkåra for støtte til breiband.

mandag 12.10 2020

Lagar reklamefilm på Runde

Reklamefilmprodusenten Både Og AS har søkt om løyve til filming på Runde.

lørdag 26.09 2020

Får truleg skjenke alkohol utandørs til 02.30

Kommunedirektøren er positiv til Christineborg Gjesthus sin søknad om lik skjenketid inne og ute.

søndag 06.09 2020

Vil finansiere Havsul 1-rettssak gjennom spleiselag

Motvind Nordvest og «Runde mot Havsul 1» inviterer no folk til ein spleiseaksjon for å legge til rette for ein rettsleg prosess mot utbygginga av vindkraftanlegget Havsul 1.

onsdag 26.08 2020

Glede på Runde over breibandtilråding:

- Det skal bli utruleg godt å bli kvitt dette problemet!

– Internett er heilt avgjerande for alle som skal drive noko i dag, og får vi breiband til Runde må vi berre rope eit høgt hurra.

mandag 17.08 2020

Har fanga 17 mink på Runde

Dei elektroniske minkfellene som er plasserte på Runde syner seg å vere effektive.

12

Mot vindkraft i motvind på Runde:

- Håper det blir eit knalldyrt luftslott

Søndag ettermiddag samla eit hundretals vindkraftmotstandarar seg på Runde for å aksjonere mot vindkraftanlegget Havsul 1. Bodskapen kunne ikkje ha vore meir unison.

mandag 10.08 2020

RIB-båt køyrde innanfor verna faunaområde ved Grasøya – blir etterforska

Førre veke vart ein RIB-båt tilhøyrande ein kommersiell reiselivsaktør på Søre Sunnmøre observert i høg fart gjennom det verna faunaområdet ved Tøyrane, Skjervøya og Grasøya i Ulstein. Politiet er kjende med saka og ser nærare på tilhøvet.

lørdag 08.08 2020

Ny demonstrasjon mot Havsul 1

– Eit skrap i lakken for Norge

Om lag 200 personar demonstrerte på Rundebranden i juli. No står Goksøyr camping for tur.

lørdag 25.07 2020

Opninga av grensene byrjar å sette sine spor:

Utanlandsturismen i ferd med å ta seg opp i Herøy

– Vi hadde planlagt denne turen nokre månadar, og då Norge opna grensene sine 15. juli tok vi laust same dag.

mandag 20.07 2020

Breiband til Runde treng statleg medfinansiering:

Kommersielt uinteressant

Hjelp frå staten må til om rundeværingane skal ha håp om å få høghastigheits breiband på øya.

tirsdag 30.06 2020

Laurdag blir det aksjon mot Havsul 1-vindkraftverket på Rundebranden:

– I solidaritet med fugl og fisk

Eit kommunestyrevedtak i Ålesund har tilført det frå før sterke engasjementet endå meir kraft. Laurdag kan alle som vil få ytre si meining om Havsul 1-vindkraftverket. Det heile skjer frå fuglefjellet som kan bli hardt råka.

fredag 12.06 2020

Vindkraftutbygging med grønt samvit?

Ein veit meir i dag om vindkraftutbygging enn det ein visste då det vart gitt konsesjon for utbygging av vindkraftverk på Haramsøya.

lørdag 23.05 2020

Natursvin på Runde

- Søppelet er berre å sleppe ut av hendene!

lørdag 09.05 2020

Rot på Runde: – Går over alle grenser

Lars-Ove Goksøyr er forbanna over forsøpling på Runde.

fredag 01.05 2020

Håper på norske turistar

April gjekk ut, mai går ut, og truleg vil også bestillingane for juni bli kansellerte. No håper dagleg leiar Knut Asle Goksøyr at nordmenn vil redde sommarsesongen på Goksøyr Camping på Runde.

lørdag 25.04 2020

Folksamt i Lundeura tysdag

– Det verka som at folk hadde gløymt igjen korona-frykta nede

torsdag 16.04 2020

Hallgeir B. Skjelstad er komen "heim" til Runde

mandag 06.04 2020

Runde grendalag kritiske til kommunen:

– Fjern 10 på topp-postar!

– Vi ser med uro på at det vert sett opp «Ti på topp»-postar på Runde i år.

tirsdag 31.03 2020

Kritikkverdige teleforhold i Goksøyra

Vedlikehaldet av telefonlinjene på Runde er under all kritikk. No ber Knut Asle Goksøyr kommunen om hjelp.

torsdag 19.03 2020

Turstiutbetring i Goksøyra

Anleggsgartnar Jan Erik Sandal har fått oppdraget med utbetring av turstien opp til fuglefjellet på Runde.