«Teltby» ved drikkevasskjelde – bygdefolket fortvilar