– Auking i sommar, men enno ein lang jobb med å marknadsføre hyttene