Forskarar på Runde kan ha gjort viktig sil-oppdaging