Så mykje samla eit stappfullt Runde bedehus inn til Suel: – Vekker sterke kjensler