«I 1861 skjedde det noko som skulle få stor innverknad på utviklinga av fiskeriet på Sunnmøre»