Runde Forsking samarbeider med lokal fiskebåt for å teste ny teknologi