Folk strøymde til Runde søndag – vanskeleg å finne sitteplass

foto