Administrasjonen i Sande kommune med klar tale:

Meiner tanken om vindkraft i vår region bør skrinleggjast

- Vindkraftanlegg på land medfører svært store fysiske naturinngrep som ikkje er reversible for komande generasjonar.

TOMMELEN NED: Kommunalleiar for plan og utvikling i Sande, Oddbjørn Indregård, meiner arbeider med vindkraft på lokale fjell bør skrinleggast.  Foto: Arkiv/Endre Vorren

New Articles

Det skriv rådmannen i Sande, representert ved kommunalleiar for plan og utvikling, Oddbjørn Indregård, i konklusjonen til saka som no skal opp til politisk behandling.