Det fortel mannen sin forsvarar Jørund Knardal til Sunnmørsposten, som først omtala saka. Ovanfor avisa stadfestar også politiet at mannen er lauslaten.

Knardal fortel også at mannen ikkje lenger er sikta for seksuell omgang med born under 16 år. Han vil derimot ikkje kommentere om fotballtrenaren framleis er sikta for seksuelt krenkande åtferd ovanfor born under 16 år.

Den aktuelle fotballtrenaren hevdar handlingane han er sikta for ikkje har funne stad.

– Han meiner det han har blitt sikta for i denne saken, ikkje er tilfelle, seier Knardal til smp.no.

Det blir også opplyst at politiet vil kome med meir informasjon om saka i morgon, søndag.