Politiet gjekk til aksjon torsdag denne veka. Fredag vart det avgjort i Sunnmøre tingrett at mannen vert varetektsfengsla i fire veker.

Særs alvorleg sak

- Retten finn at den sikta med rimeleg grunn kan mistenkjast for straffbare handlingar som kan medføre høgare straff enn fengsel i seks månader.

Det vert her synt til mistanken om brot på straffelova sine paragrafar 302 og 305, som kan medføre høgare straff enn fengsel i seks månader.

Paragraf 302 går ut på «seksuell omgang med born mellom 14 og 16 år». Strafferamme: Inntil seks års fengsel. Paragraf 305 dreier seg om seksuell åtferd overfor born under 16 år. Strafferamme: Inntil eitt års fengsel.

Tingretten vurderer saka slik at mannen si forklaring om «fisking» for å avsløre andre, framstår som svært lite truverdig.

Har gode spor

Til saka vert det opplyst at det ligg føre videoar og elektronisk kommunikasjon som styrkjer mistanken mot fotballtrenaren. Dessutan har politiet sikra seg kommunikasjon og elektroniske spor som knyter den sikta med fornærma personar.

Mannen har i avhøyr erkjent at han visste ein person som er utsett for handlingar som anvist i avgjerdsla, var under 16 år.

Retten har konkludert med at vilkåra for varetektsfengsling er til stade, sidan det er fare for at mannen vil øydelegge bevis i saka ved å kontakte vitne og andre.

- Saka er i ei innleiande fase, og det er ei rekkje vitne som er aktuelle for å avhøyre, og også skal avhøyrast på nytt, opplyser Sunnmøre tingrett. Retten konkluderer vidare med at mannen si rolle som trenar medfører at han er i posisjon til å påverke desse, og særskilt dei som er mindreårige.

- Krevjande situasjon

Sunnmørsposten, som først omtala denne saka, var fredag kveld i kontakt med den aktuelle klubben. Styreleiaren i fotballgruppa seier dei visste at trenaren var arrestert.

- Vi er lovde å få meir informasjon av politiet over helga. Dette er ein svært krevjande situasjon som vi ønskjer at politiet kjem til botnar i, seier fotballeiaren til smp.no.

Mannen sin forsvarar, Sjur Engelsen Lange, opplyser til NRK at dei ikkje ønskjer å kommentere saka på noverande tidspunkt.

Slo ned som ei bombe

Vestlandsnytt kjenner til at nyheita om arrestasjonen og dei alvorlege punkta i mistanken mot mannen, i løpet av fredag og morgontimane laurdag har slått ned som ei bombe i den aktuelle klubben. Med i historia høyrer også det faktum at mannen for fem år sidan var anklaga for forhold av liknande karakter som det som no har kome fram, men då knytt til ein annan klubb. Den gongen vart siktinga fråfallen.