I ei pressemelding har Per Sævik følgande å seie om det historiske resultatet:

- Totalt sett er eg fornøgd med det vi fekk til i 2017. Delar av konsernet merkar framleis etterdønningane av oljekrisa. Vi forventar oppgang, men når det skjer er vi usikre på. Havyard Group har dei siste åra gått gjennom ein endringsprosess som bør gi berte resultat framover. Fjord1 gjer det bra. Eg har forventningar om at det vil halde fram ei god stund framover, seier Sævik.

Driftsresultatet i 2017 kom på 675 millionar kroner, og familien Sævik hadde eigedelar for 17,5 milliardar kroner ved årsskiftet. Eigenkapitalen var på 3,94 milliardar kroner.

Fleire bein å stå på

Havila Holding har investeringar i offshore, Fjord1, eigedomar og skipsverft, og i 2017 investerte dei i seismikk-industrien. Nyleg har selskapet også investert i Ivar Aasen-hotellet i Ørsta og Raftevold Hotell i Horningdal. Dotterselskapet Havila Kystruten AS fekk tilslag på fire av elleve skip i konkurransen om den nye Kystruten.

- Vi har tru på at reiseliv og opplevings-industrien vil vekse og bli «den nye olja». Derfor satsar vi på Kystruten og hotell med god plassering. Vi forventar at denne satsinga skal gi resultat og ser ikkje vekk ifrå at vi kan investere meir i denne sektoren, opplyser Per Sævik.