Koronatid er lik mykje heimetid, og då vert mange litt ekstra kreative. TikTok har teke av på verdsbasis, og Sande og Herøy er ikkje noko unntak.

Nokre av dykk hugsar kanskje at vi etterlysa TikTok-profilane dykkar på Snapshat? Vi er glade for responsen! Her er noko av de vi fann: