Juryklassa på Stokksund er med på å kåre "Årets ungdomsbok"