– Det er mykje positivitet utanfor bana, så no håper vi å få det ut på bana også