Vil tilby heile støtteapparatet ei førjulsoppleving – Med god hjelp frå Havila Kystruten