Bergsøy godt i gong med oppkøyringa: – Eg har ei god kjensle

foto