– Vi gjer det bra i 35 minutt, men så seier det stopp