«Då skal eg fortelje folket at det er livsfarleg å ferdast ute, medan eg sjølv står nettopp ute»