«Som siviliserte menneske er vi forplikta til å prøve å skape fred»