«På denne måten er ein med på å bryte fasader og tabu»

foto