«Det er estimert at vi kjem til å bruke 133 milliardar kroner. Det er eit ekkelt høgt tal.»