«Ein kan få kroppen til å produsere dette gjennom trening og meditering, men også gjennom å høyre på musikk ein likar, sjå film eller...»