«Det er når politikarane ikkje vil prioritere eller velje mellom to alternativ at Ole Brumm sitt mest kjende sitat blir nytta»