– Bak tøffe fasadar, store ord og brenning av bøker, er dei nokre stakkarar som har vorte oppetne av hatet