«Kva vil det seie å vere illegal i sitt eige land? Å puste der du ikkje burde? Å vere ein ulovleg kropp på eit okkupert territorium?»