«Det må vere fullt mogleg å finne løysingar, utan å bruke så mykje plast.»

foto