«Denne ubalansen i rekneskapen kunne berre rettast opp med ei offensiv kampanje for bladet Fiskernes Venn»