«Eg forstår at desse råda er ei stor omvelting for mange, og truleg provoserande for somme»