Sjå turvideoane de har delt med oss dei siste dagane