Stolt då ho får møte dykkaren - sjå lesarvideoane de har delt med oss