Korleis kan ein få seg kjærast? Sjå kjærleik del 3 frå SøreTV