Korleis fann du vennane dine? – Eg fann dei opp i eit tre

foto