– Det er snakk om ein betydeleg kostnadssprekk

foto