– Vi skal bygge eit sterkt omdøme for kvalfangsten