Styrer mot hard landing økonomisk – må kanskje bruke halvparten av sparepengane

foto