Vanskeleg samarbeid og framleis mykje uavklart i kaisakene

foto