Fiskebåt kritisk til mindre innsyn i vindkraftsaker