– Vi har ikkje flokkimmunitet blant dei unge vaksne!