Myklebust Verft blir med i tverrindustriell klynge

foto