Brann i søppelkonteinar – viktig å sortere rett

foto